درگه دوست ۲ – ورقا یزدی ق۱

بخش اوّل سرگذشت جناب میرزا علی‌محمّد ورقا و سه غزل و یک قصیده از سروده‌های او در درگه دوست این هفته.