اندر احوالات ما جوونا (۲۱) – علاقه جوونا به موسیقی

نوازندگی: تا حالا فکر کردین که نوازندگی سازهای موسیقی چه تاثیراتی می تونه روی روح و جسم ما داشته باشه؟