یکصد و نود – اقتصاد و ارزش‌های اخلاقی‌

چرا باید در اقتصاد به ارزش‌های اخلاقی‌ توجه نمود؟

لینک برنامه در یوتیوب: