درگه دوست ۲ – واعظ زرقانی

در این قسمت، نیوشا راد به همراه نوید توکّلی سرگذشت جناب ملا عبدالله زرقانی معروف به بکاء و متخلّص به واعظ را برایتان تعریف خواهند کرد و وفا روحانی یکی از اشعار او را برایتان خواهد خواند.