کافه گپ: ویژه شهادت حضرت باب

کافه گپ ویژه‌ی شهادت حضرت باب؛ مقام و موقعیّت آن حضرت و … در این قسمت از کافه گپ. با پارسا فنائیان و استاد ریاض الفت همراه شوید.