اندر احوالات ما جوونا (۱۸) – مسافرت کردن

سفر کردن: مسافرت کردن کار مورد علاقه ی ما جووناست! به قول شاعر خاطرات شمال محاله یادم بره