رقص محلی | Nomad Dancers

اجرای رقص محلی گروه نومد با ترانه بیا بریم دشت (محلی خراسانی).

لینک برنامه در یوتیوب: