اندر احوالات ما جوونا (۱۶) – انتخاب رشته های درسی

انتخاب رشته تحصیلی: مگه به جز مهندسی، پزشکی و حقوق رشته دیگه ای هم وجود داره؟