اندر احوالات ما جوونا (۱۴) – اعتیاد به خرید کردن

اعتیاد به خرید کردن: اعتیاد به خرید کردن یک اختلال روانی به حساب میاد و باید اونو جدی بگیریم