عشق فرای مرزها – ف۲ ق۱۱

لیلا از پدری آمریکایی و مادری ایرانی در آفریقای جنوبی نیکو را ملاقات می کند و عشقشان از مرزها فراتر می رود ومنجر به یک ازدواج زیبا می شود.