یک دقیقه سلامتى – نیایش یا مدیتیشن

براتون پیش اومده که حس کردید دیگه این مغز پر شده و کار نمى کنه؟