عشق منم

قطعه آوازی با عنوان عشق منم با اجرای بهزاد خوش مشرب

لینک برنامه در یوتیوب: