درگه دوست ویژه – مسعود قزوینی

جناب آقا میرزا باقر قزوینی، متخلص به مسعود و معروف به درویش‌مسعود + مخمّس مسمّط.