سرود بهاءالله

سرودی با عنوان بهاءالله.

لینک یوتیوب:

لینک کوتاه شده این نوشته:
http://persianbahaimedia.org/?p=17968