قلبی چون دُر

ترانه ای برگرفته از آثار بهائی با اجرای جفری، سارا، شادی و هدی.

لینک یوتیوب :