گل سنگم

قطعه گل سنگم از ساخته های انوشیروان روحانی با اجرای زاوش شادمهر.