سیر

سیر در هفت سین نماد تندرستی و میکروب‌زدایی است.