گشت بهاری (۱) – گشت بهاری درگلستان شعر و ادب پارسی

دراین برنامه آثاری طنز و شیرین از عبید ذاکانی و مولاناجلال الدین رومی و سعدی نقل میگردد.