دمی با تاریخ (۱) – حضرت باب

28

در نخستین قسمت «دمی با تاریخ» اشاره‌ای خواهیم داشت به اهمیّت نوروز برای بابیان و بهائیان، و سپس نگاهی می‌اندازیم به زندگی حضرت باب در نوروز نخستین سال‌های پس از اظهار امر.