داستان عمو نوروز و ننه سرما

همگی داستان عشق عمو نوروز و ننه سرما به همدیگر را میدانیم و بسیار شنیده ایم. ببینیم امسال بالاخره این دو عاشق باستانی به وصال هم می رسند؟ این نمایش را شهاب رحمانی نوشته و کارگردانی کرده است.