سپهر سخن – ف۲ ق۲۴- بهاءالله

حضرت باب می فرمایند: طوبی لِمَن یَنظُرُ اِلی نظم بهاءِالله وَ یَشکُرُ رَبَّهُ فَانهُ یَظهَرُ و لا مَرَدَّ لَهُ مِن عند اللهِ فِی البَیان.