سپهر سخن – ف۲ ق۲۰- شأن مناجات و قرب خداوند

حضرت باب می‌فرمایند: اَستَغفِرُکَ اللّهُمَّ مِن کُلِّ ذِکرٍ بِغَیرِ ذِکرِک وَ مِن کُلِّ ثَناءٍ بِغَیرِ ثَنائِک وَ مِن کُلِّ لَذَهٍ بِغَیرِ لَذَّهِ قُربِک وَ مِن کُلِّ راحَهٍ بِغَیرِ راحَهِ اُنسک.