معماران صلح – خوزه مانوئل سانتوس کالدرون ق۱

خوزه مانوئل سانتوس کالدرون آخرین برنده‌ نوبل صلح ( سال۲۰۱۶ میلادی )تا به امروز است. هومن عبدی در این قسمت به او خواهد پرداخت.