پرواز – ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۳

مقدس هم چنان درشهرهای مختلف شجاعانه خبر ظهور حضرت باب را به مردم می داد و چندین بار قصد جانش را کردند تا بالاخره اسیر شد.