پرواز – ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۲

مقدس پس از ایمان به حضرت باب بی باکانه بر بالای منبر ظهور حضرتش را به مردم ابلاغ می کرد و در یزد برای اینکه مطمئن شود همه مطلع شده‌اند به وسیله جارچی مردم را دعو ت به مسجد مصلی کرد.