معماران صلح – ملاله یوسف زی ق۳ و آخر

ملاله یوسف‌زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی در این قسمت به جریان اهدای نوبل صلح به او می‌پردازد.