معماران صلح – سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی ق۲ و آخر

ساختار و سخنرانی مدیر سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی در جریان مراسم نوبل صلح در سال ۲۰۱۳ میلادی موضوع این هفته ی معماران صلح است.