معماران صلح – سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی ق۱

در قسمت ۱۸۴ام معماران صلح، هومن عبدی به برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۳ می پردازد: سازمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی