لفظ و معنا(۳۳) – تقابل اندوه و شادی در ایران ق۲وآخر

اندوه و شادی از دیدگاه دیانت بهائی در این قسمت از برنامه لفظ و معنا مورد بررسی قرار می گیرد. با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه باشید