به دنبال معنا(۵۹) – درد سر تازه

شکیلا و شایان همچنان در باره شیوا باهم اختلاف نظر دارند. برای آقای سماواتی اتفاق رخ داده . . .

لینک کوتاه شده این نوشته:
http://persianbahaimedia.org/?p=15145