نوروز عبور از دیروز(۱)

همراه با رعنا منصور، زینیا هارپر، صهبا مطلبی، نیکول جعفری و همه شما، از گذشته ها عبور میکنیم و چشم به آینده ای پرفروغ میدوریم. عید شما مبارک و هر روزتان پیروز.