نماهنگ – یار

نماهنگ یار با اجرای سنبل طائفی.

تماشای کلیپ در یوتیوب: