نماهنگ – عشق الهی

موسیقی‌ با عنوان “عشق الهی” با اجرای نبیل مقدّم.

لینک نماهنگ در یوتیوب: