چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

آرشیو روزانه: شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

video

دین چگونه میتواند در فرایند توسعه موثر واقع شود؟
video

گفت‌وگوی این هفته به موضوع عشق و عاشقی و انعکاس آن در زندگی فرد و اجتماع میپردازد. دکتر مرجان داوودی، روانشناس، ...
video

نماهنگ ترانه عکس یادگاری.
video

نگاهی کوتاه به زندگی طاهره و ترانه یار که با استفاده از اشعار او ساخته شده است.
audio

چگونه فرزندانمان از هوش غالب بهره مند شوند.
audio

تعارضات در جنبش مشروطه و ... در این قسمت از راه تازه. با هومن عبدی و استاد وحید خرسندی همراه شوید.
audio

راه تازه - شوق یادگیری
audio

این برنامه : نوع نگرش آئین بهائی به مقام و منزلت انسان.
Followers
Subscribers
Subscribers