پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

آرشیو روزانه: اسفند ۲۱, ۱۳۹۵

video

قطعه ای موسیقی با اجرای آوا
video

این برنامه نگاهی‌ دارد به گروهی از جوانان واشنگتن دی سی‌‌‌ و اینکه چگونه دوستی‌ و حمایت متقابل نقش مهمی‌ در فعالی...
video

آیا دستیابی به کامیابی و موفقیت بدون فعالیت و مشارکت در اجتماع امکان پذیر است؟
audio

بررسی یکی دو عامل برهم زننده تمرکز حواس هنگام درس خواندن.
audio

ظهور گروه‌های جدید در زمان قاجار و تلاش آن‌ها برای اصلاحات جامعه و موضوعات دیگر در این قسمت از راه تازه.
audio

راه تازه - شوق یادگیری
Followers
Subscribers
Subscribers