پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

آرشیو روزانه: اسفند ۱۴, ۱۳۹۵

video

چگونه نگاه جنسیتی در طول تاریخ بر زندگی‌ اجتماعی و فردی زنان تاثیر گذاشته است؟
video

گسترش اطلاعات، جلوگیری در انحصاری بودن نشر اخبار و سهولت در دسترسی به منابع و غلبه بر دوری مسافت برای تداوم دوستی...
video

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته پگاه اوجی می‌باشد.
video

ترانه ای برگرفته از یکی از آثار بهایی با اجرای شادی طلوعی والاس .
audio

پاسخ به سؤال خیلی از والدین که می پرسند آیا شنیدن موسیقی هنگام درس خواندن ضرر ندارد؟
audio

این قسمت از راه تازه همچنان به دستورالعمل‌های حضرت بهاءالله برای جامعه‌ بهائی آن زمان، و حتی ایران آن زمان اشاره ...
audio

راه تازه - شوق یادگیری
Followers
Subscribers
Subscribers