پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

آرشیو روزانه: اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

audio

شده دروغ گفته باشین، چون مصلحت ایجاب کرده؟
audio

برای چی علاقه مون به موسیقی و خوانندگی افزایش پیدا کرده؟
audio

فلورانس نایتینگل، پرستار و ریاضیدان و آماردان بزرگ انگلیسی و بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن
audio

پرتره - اندر احوالات ما جوونا - با تارا
Followers
Subscribers
Subscribers