چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

رادیو پیام دوست

audio

دومین گزارش از بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانى که اخیرن در شهر شیکاگوى آمریکا برگزار شد...
audio

گزیده ای از آموزشهای محیط زیستی
audio

همایش بریستل، نقش رهبران ادیان در دستور کار 2030 سازمان ملل متحد گفتگو با: آقای دنیل پرل، نماینده جامعۀ جهانی به...
audio

بخش دوم و پایانی از شرح احوال امین العلمای اردبیلی، روحانی مسلمان و محترم و قابل اعتماد مردم که قاضی شرع اردبیل ب...
audio

فربد و دستان و شایان در منزل سعید در مورد سئوالات فربد در ارتباط با بهشت و جهنّم به صحبت می نشینند که سودابه هم ب...
audio

این روزها - به دنبال معنا - گزارشی از شیکاگو
audio

این روزها و انار پوست کنده ایی که مثل یک گل سرخ در دستهای باغبان باز شد و اجرای آواز مرضیه توسط صبا مرتضی نژاد و ...
audio

فربد و دستان و شایان در منزل سعید در مورد سئوالات فربد درارتباط با بهشت و جهنّم به صحبت می نشینند که سودابه هم با...
audio

گزارشی از بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که اخیراً در شهر شیکا گو - امریکا برگزار شد ....
audio

- روز جهانى صلح و بیانیّۀ دبیر کلّ سازمان ملل متّحد - دعوت ملاله یوسف زى، از مردم جهان، براى پیوستن به کمپین ک...
Followers
Subscribers
Subscribers