پنج شنبه, فروردین ۳, ۱۳۹۶

آیین بهایی

video

قطعه ای موسیقی با اجرای آوا
video

این برنامه نگاهی‌ دارد به گروهی از جوانان واشنگتن دی سی‌‌‌ و اینکه چگونه دوستی‌ و حمایت متقابل نقش مهمی‌ در فعالی...
video

آیا دستیابی به کامیابی و موفقیت بدون فعالیت و مشارکت در اجتماع امکان پذیر است؟
video

بهائیان آینده ایران را چگونه پیشبینی‌ میکنند؟
video

چگونه نگاه جنسیتی در طول تاریخ بر زندگی‌ اجتماعی و فردی زنان تاثیر گذاشته است؟
video

گسترش اطلاعات، جلوگیری در انحصاری بودن نشر اخبار و سهولت در دسترسی به منابع و غلبه بر دوری مسافت برای تداوم دوستی...
video

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته پگاه اوجی می‌باشد.
video

ترانه ای برگرفته از یکی از آثار بهایی با اجرای شادی طلوعی والاس .
video

آیا ترس از خداوند لازمه شناخت او است؟
video

نما آهنگ 'This is Faith' با اجرای شادی و هدا طلوعی موسیقی‌ این نماهنگ به طور زنده هنگام اجرا ضبط شده است.
Followers
Subscribers