پنج شنبه, فروردین ۳, ۱۳۹۶

یکصد و نود

ما هر بار قصد داریم در طول ۱۹۰ ثانیه شما را با یکی‌ از دیدگاههای آیین بهائی آشنا کنیم.
video

آیا ادیان مانعی در جهت آزادی زنان هستند؟
video

آیا بشر امروز در اجرای مناسک دینی خود هنوز محتاج به طبقهٔ روحانی است؟
video

آیا نظام‌های اداری کنونی میتوانند در آیندهٔ الگوی مناسبی برای سعادت بشر باشند؟
video

به نظر شما افزایش سنّ ازدواج و عدم تمایل جوانان برای تشکیل خانواده، میتواند آیندهٔ بشریت را به خطر اندازد؟
video

آیا معابد میتوانند وسیله‌ای برای اتحاد ادیان باشند؟
video

چگونه می توان بدون دخالت در نزاع های سیاسی نقش موثری در فعالیت اجتماعی داشت؟
video

آیا تشکیل شوراهای منتخب میتواند اختیارات مطلقهٔ رهبران را محدود کند؟
video

آیا می‌توان حکومت‌های دموکراتیک کنونی را نمونهٔ عینی مردم سالاری دانست؟
video

آیا تداوم حیات اجتماعی بشر بدون تعامل و مشارکت امکان پذیر است؟
video

آیا اتحاد کشور‌ها نمی‌تواند زمینه ساز حل بحران پناهجویی باشد؟
Followers
Subscribers