پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

یکصد و نود

ما هر بار قصد داریم در طول ۱۹۰ ثانیه شما را با یکی‌ از دیدگاههای آیین بهائی آشنا کنیم.
video

چرا باید در اقتصاد به ارزش‌های اخلاقی‌ توجه نمود؟ لینک برنامه در یوتیوب:
video

آیا ادیان مانعی در جهت آزادی زنان هستند؟ لینک برنامه در یوتیوب:
video

چگونه می توان بدون دخالت در نزاع های سیاسی نقش موثری در فعالیت اجتماعی داشت؟
video

آیا بشر قادر است برای پایان جنگ‌ها و خشونت‌های موجود راه حلی‌ بیابد؟
video

آیا می‌توان گفت که افراد مسرور از سلامت جسمانی بهتری برخوردارند؟ لینک برنامه در یوتیوب:
video

دین چگونه میتواند در فرایند توسعه موثر واقع شود؟
video

وحدتی بین المللی چگونه تحقق می‌یابد؟
video

چگونه سیاست میتواند در ایجاد رفاه و سعادت حقیقی‌ بشر موثر باشد؟
video

آیا دستیابی به کامیابی و موفقیت بدون فعالیت و مشارکت در اجتماع امکان پذیر است؟
video

بهائیان آینده ایران را چگونه پیشبینی‌ میکنند؟
Followers
Subscribers
Subscribers