پنج شنبه, فروردین ۳, ۱۳۹۶

آموزه‌های نو

Salam-Salalmati-Banner

درباره این برنامه:

پنجشنبه ها، دو مقاله از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما معرفی می‌کنیم.  این مقاله‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری دربرمی‌گیرد.  نویسندگان این مقاله‌ها که بیشتر بهائی هستند در مقاله‌های‌شان می‌کوشند به درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی برسند و آنها را برای حل چالش‌های امروز جهان به کار ببرند.

audio

مرور دو مقاله "آموختن درسهای زندگی از حیوانات" و "آشنا پنداری رؤیاهایی برای اکتشاف"
audio

مرور مجموعه مقاله "مجازات اعدام" نوشته دیوید لنگنس.
audio

مرور مقاله‌های«عمل به قول‌وقرارهای سال نو»، و «هیچ کس تنها نیست، ما همه به هم مرتبطیم.» نوشتۀ کیتی رومن.
audio

مرور مجموعه مقالۀ «سرزنش پیام‌آور»، نوشتۀ دیوید لنگنس.
audio

مرور مقالۀ «اگر زن‌ها دنیا را می‌گرداندند»، نوشتۀ شیلا فِلاد، و مقالۀ ««کدام واژه: افلیج، ناتوان، معلول»، نوشتۀ د...
audio

مرور مقالۀ «شریک زندگی پیداکردنی‌ست یا ساختنی؟»، نوشتۀ سوزان الکساندر ، و مقالۀ «رسانه‌های اجتماعی عزیز»، نوشتۀ ...
audio

مرور مقالۀ «آیا مؤمنین هم افسرده می‌شوند؟»، نوشتۀ ربکا شری اشراقی، و مقالۀ «آیا می‌شود هم متدیّن و روحانی، و هم ب...
audio

مرور مقالۀ «چهار روش عملی برای مواجهه با تعّصب»، نوشتۀ کِی‌تی رومَن، و مقالۀ «یکی بودن نیت و گفتار»، نوشته جِسا م...
audio

مقاله "چرا زندگی در جنوب شیکاگو را دوست دارم" نوشته سیدا تایلر و مقاله "آموختن از دانائی و خرد غریبه ها" نوشته می...
audio

مرور مجموعه مقالۀ «موسیقی و الهام»، نوشتۀ ماروین هالِدی.
Followers
Subscribers