چهارشنبه, اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶

آموزه‌های نو

Salam-Salalmati-Banner

درباره این برنامه:

پنجشنبه ها، دو مقاله از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما معرفی می‌کنیم.  این مقاله‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری دربرمی‌گیرد.  نویسندگان این مقاله‌ها که بیشتر بهائی هستند در مقاله‌های‌شان می‌کوشند به درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی برسند و آنها را برای حل چالش‌های امروز جهان به کار ببرند.

audio

مرور مقالۀ «سه قاعده برای تغییر جهان»، نوشتۀ حسین آلمارت
audio

مرور دو مقاله "راه پیمائی زنان پیام آور آینده" و "هر چه ثروت بیشتر مسئولیّت هم بیشتر"
audio

مرور مقاله " کارول لمبارد هنرپیشه ، خیّر و پیرو آئین بهائی " نوشته ورقا مظلوم.
audio

مرور دو مقاله "آموختن درسهای زندگی از حیوانات" و "آشنا پنداری رؤیاهایی برای اکتشاف"
audio

مرور مجموعه مقاله "مجازات اعدام" نوشته دیوید لنگنس.
audio

مرور مقاله‌های«عمل به قول‌وقرارهای سال نو»، و «هیچ کس تنها نیست، ما همه به هم مرتبطیم.» نوشتۀ کیتی رومن.
audio

مرور مجموعه مقالۀ «سرزنش پیام‌آور»، نوشتۀ دیوید لنگنس.
audio

مرور مقالۀ «اگر زن‌ها دنیا را می‌گرداندند»، نوشتۀ شیلا فِلاد، و مقالۀ ««کدام واژه: افلیج، ناتوان، معلول»، نوشتۀ د...
audio

مرور مقالۀ «شریک زندگی پیداکردنی‌ست یا ساختنی؟»، نوشتۀ سوزان الکساندر ، و مقالۀ «رسانه‌های اجتماعی عزیز»، نوشتۀ ...
audio

مرور مقالۀ «آیا مؤمنین هم افسرده می‌شوند؟»، نوشتۀ ربکا شری اشراقی، و مقالۀ «آیا می‌شود هم متدیّن و روحانی، و هم ب...
Followers
Subscribers