سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

سپهر سخن

دراین مجموعه با نیوشا راد و استاد بهرام فرید همراه شوید برای آشنائی بیشتر با مفاهیم بعضی از بیانات و نصوص حضرت بهاء الله .
audio

حضرت بهاءالله می فرمایند: آب میگوید ای خاک بیا ذکرهای عالم را بگذاریم و به ثنای مالک قدم مشغول شویم .در برنامه ی...
audio

حضرت بهاءالله میفرمایند : یزدان پاک می فرماید آنچه در این روز پیروز شما را از آلایش پاک نماید و به آسایش رساند هم...
audio

در این برنامه استاد بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله پیامبربهائیان که می فرمایند " مردمان را مرده انگار, به ز...
audio

فربد و دستان و شایان در منزل سعید در مورد سئوالات فربد در ارتباط با بهشت و جهنّم به صحبت می نشینند که سودابه هم ب...
Followers
Subscribers
Subscribers