سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

 لفظ و معنا

درباره این برنامه:

لفظ و معنا برنامه‌ای است که در آن موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. موضوعاتی مثل دینداری، موسیقی، زبان، اخلاق و بسیاری موضوعات دیگه. جناب آقای بهرام فرید، کارشناس، و رامان شکیب، مجری این برنامه هستند. لفظ و معنا شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش میشود.

audio

موسیقی در قبل از اسلام در ایران و... در این قسمت از برنامه لفظ و معنا مورد بررسی قرار می گیرد.
audio

هویّت مذهبی ایرانیان چیست؟ و خصوصیّت سّوم هویّت ایرانی موضوع این قسمت از برنامه ی لفظ و معناست.
audio

هویّت چیست؟ هویّت ایرانی کدام است؟ شاخصه های آن کدام است؟ از این هفته استاد بهرام فرید در رابطه با موضوع این قسمت...
audio

خصوصیات یک ازدواج بهائی همچنان موضوع صحبت بین رامان شکیب و استاد بهرام فرید است.
audio

در ادامه موضوع و صحبت‌های هفته گذشته، نگاه دیانت بهائی به ازدواج و در پی آن خانواده موضوع این هفته برنامه ی لفظ و...
audio

موضوع این هفته خانواده است. دلایل دگرگونی‌های شدید در نظام خانواده چیست؟ با لفظ و معنا، رامان شکیب و استاد بهرام ...
audio

چرا بهائیان در سیاست دخالت نمی کنند؟ این سوالی بسیار مشهور است که معمولا از بهائیان پرسیده می شود. اگر این ذهن شم...
audio

سیاست چیست؟ این موضوع برنامه ی این هفته ی لفظ و معناست. رامان شکیب و استاد بهرام فرید از این قسمت در رابطه با سیا...
audio

در ادامه ی برنامه ی هفته قبل لفظ و معنا رامان شکیب و استاد بهرام فرید در رابطه با فرهنگ در دوران معاصر و نگاه آیی...
audio

فرهنگ موضوع این هفته لفظ و معناست. با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه باشید.
Followers
Subscribers
Subscribers