شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶

پرواز

  برنامه ایست در شرح احوال بعضی از علما و فضلای مسلمان و افراد روشن ضمیر عامی و همچنین کلیمیان و زرتشتیان که با تلاش و مجاهده و کشمکشهای درونی به دیانت بهائی ایمان آورده و مشتاقانه و شجاعانه خدمت به آئین جدید را شروع کردند. این مجموعه با اجرای آوا روحانی و شهاب رحمانی تقدیم شما میشود.

  پرواز

  برنامه ایست در شرح احوال بعضی از علما و فضلای مسلمان و افراد روشن ضمیر عامی و همچنین کلیمیان و زرتشتیان که با تلاش و مجاهده و کشمکشهای درونی به دیانت بهائی ایمان آورده و مشتاقانه و شجاعانه خدمت به آئین جدید را شروع کردند. این مجموعه با اجرای آوا روحانی و شهاب رحمانی تقدیم شما میشود.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی