پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

پرواز

برنامه ایست در شرح احوال بعضی از علما و فضلای مسلمان و افراد روشن ضمیر عامی و همچنین کلیمیان و زرتشتیان که با تلاش و مجاهده و کشمکشهای درونی به دیانت بهائی ایمان آورده و مشتاقانه و شجاعانه خدمت به آئین جدید را شروع کردند. این مجموعه با اجرای آوا روحانی و شهاب رحمانی تقدیم شما میشود.
audio

جذّاب خدماتش موردرضایت حضرت بهاالله واقع می شد و او را مسئول رسیدگی به امور بهائیان می‌فرمودند.
audio

جذّاب پس از زیارت حضرت بهاالله به ایران برگشت وهمه فهمیدند که او بهائی شده یهودیانی که مسلمان شده بودند٬ ترسیدند ...
audio

جذّاب با اینکه برادرش بهائی شده بود ولی خودش یک یهودی محکم و مقیّد به احکام شریعت موسوی بود. ولی اتّفاقاتی او را ...
audio

خانواده جذّاب یهودی بودند پدرش ملاّی یهودیان بود ولی با مطالعه عمیق کتب مقدّسه یهودی ازروی میل باطنی مسلمان شد ول...
audio

مقدس با کهولت سن و بیماری به سرزمین فلسطین رفت وموفّق به زیارت حضرت بهاالله شد.
audio

مقدس به بغداد رفت وموفق به زیارت حضرت بهاءالله شد و به امر ایشان به ایران برگشت و در مشهد ساکن شد و...
audio

مقدس هم چنان درشهرهای مختلف شجاعانه خبر ظهور حضرت باب را به مردم می داد و چندین بار قصد جانش را کردند تا بالاخره...
audio

مقدس پس از ایمان به حضرت باب بی باکانه بر بالای منبر ظهور حضرتش را به مردم ابلاغ می کرد و در یزد برای اینکه مطمئ...
audio

مقدس ازعلمای بسیار پرهیزکار خراسان بود و به کربلا رفت و از محضر سید کاظم رشتی کسب فیض کرد و طبق وصیت سید منتظر ظه...
audio

فاضل یزدی پس از ایمانش به آیین بهائی برای ابلاغ خبر جدید سفرهای طولانی مدتش به شهرهای مختلف ایران تا آخر حیوه ادا...
Followers
Subscribers
Subscribers