پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

به دنبال معنا

داستان زندگی سه جوانی که از شرایط فعلی خودشان خسته شده اند و به دنبال تغییر در زندگیشان هستند.
audio

دستان از اتفاق تازه ای که در منزلشان افتاده برای شایان میگوید.
audio

همچنان بحث سعید و دستان وشایان اینبار هویت.
audio

بحث بسیارجالب سعید ودستان در مورد عدالت اقتصادی و دیدگاه دیانت بهائی در این مورد.
audio

سعید برای تولد شبنم کادوی نفیسی میدهد و .... سودابه به دستان یک خبر خوش میدهد.
audio

دستان و دوستانش که در عروسی دردانه خیلی به همگیشون خوش گذشته باز میگردند که....
audio

شیوا قرار است برای کار به ایران برگردد وشکیلا از این بابت بسیار خوشحال است.
audio

دوستان برای مراسم ازدواج دردانه خواهر دستان آماده میشوند
audio

به آقای سماواتی حمله می‌شود و فربد و دوستانش در بیمارستان به ملاقاتش می روند.
audio

بحث مفصل سعید و دستان و سوالات و چالش های جدید سعید...
audio

شکیلا و شایان همچنان در باره شیوا باهم اختلاف نظر دارند. برای آقای سماواتی اتفاق رخ داده . . .
Followers
Subscribers
Subscribers