پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

مهارت های زندگی

video

در این برنامه لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف جامعه اطرافش صحبت می کنه و به نیازمندیهای یک جامعه سالم و موفق اشاره می...
video

لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف خودش در رابطه با خدمت به جامعه صحبت می کنه.
video

لیلا فلسفه ای به نام "اوبونتو" در فرهنگ آفریقایی رو مشابه مفهوم وحدت در کثرت معرفی می کنه. "اوبونتو" می گه "من" ...
Followers
Subscribers
Subscribers