دوشنبه, ۵ تیر ۱۳۹۶

مثل نسيم

مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد. مثل نسيم حكايت برخى از انان است.
video

بابام اومد تانگا تا کمکم کنه از این راهی که فکر میکرد منو واردش کردن دربیاره.... گفتم بهائی ها الکل نمیخورن. گفت:...
video

تایوان که بودم تصمیم گرفتم برم مدرسه بودایی که مانک بشم.... بعد رفتم تانگا جایی که مثل بهشته ولی درون من بهشت نبو...
video

دلم نمیخواست زندگی ای داشته باشم که در خدمت همسرم یا پدرم باشم دوست داشتم ...‎ تجربه جنی رحمانی مترجم زبان لاتی...
video

عضو یک جامعه دینی بودن رو عقلانی نمیدونستم... رفتم دانشگاه و تو رشته تئاترثبت نام کردم، چون با اونچه من بودم و یا...
video

تو خونه اگه سر میز غذا حواسم به جای دیگه بود یا داشتم یه طرف دیگه رو نگاه میکردم یهو یه رون مرغ از بشقابم کش میرف...
video

نمی خواستم فقط اسما دیندار باشم و آدم بی مسئولیتی باشم... فکر می کردم اگه اعلام می کنم به یه دین خاصی باور دارم ب...
video

وقتی با دوستام می رفتیم بار و باهاشون مشروب میخوردم حس بد و ناخوشایندی داشتم... گفتم این جامعه چه راحت درش به روی...
video

ایده مذهب واقعا من رو نگران می کرد... اون وقتی که داشتم درباره اسلام تحقیق میکردم تو دانشگاه یه پوستر تبلیغاتی دی...
video

به عنوان مهاجر استرس زیادی رومون بود.... اوایل پنجاه سالگی تغییرات زیادی رو تو بدنم احساس میکردم... یه خانمی کنار...
video

مادر و پدرم مخالف رفتن من به خارج بودن... من و خواهر بزرگم رفتیم به توکیو... رسیدگی به درسهام، کارای خونه و تمرین...
Followers
Subscribers
Subscribers