پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

مثل نسيم

مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد. مثل نسيم حكايت برخى از انان است.
video

یکی از نقاط حساس زندگیم قطع شدن ارتباطم با مادرم از دوران کودکیم هست.... پدرم مباشر املاک قدس رضوی و بسیار آزاده ...
video

تو کشوری که همه چیز بدست مردها اداره میشد، پدرم اجازه میداد ما هرکاری بکنیم... عمه‌ام به پدرم زنگ زد و گفت نباید ...
video

محبت های بیدریغ بی بی، شیطنت های کودکی، انصاف و ایمان پدر، خاطرات خوش مدرسه، همشهری‌های باصفای مازندران و مهر ماد...
video

من بچه عجیب و غریب خونواده بودم... میخواستم خواهر روحانی و دکتر بشم... به پدرم گفتم: میدونم داروها گرونن و از اوض...
video

پدرم کشیش بود و مادرم معلم مدرسه و هر دو عاشق طبیعت. وقتی ۱۴ سالم بود اعتقادم رو به خدا از دست دادم ولی به ادیان ...
video

دوستام تو دانشگاه بچه های مذهبی بودن و دوست داشتیم به کلاس های مذهبی بریم ...شنیده بودم که ارمنی ها و بهائی ها نج...
video

یه مشکلات خانوادگی داشتیم که منشاء سیاسی داشت... کماندو هم بود و یه گروه سرباز داشت.... یه شب اومدن خونمون تا پسر...
video

پدر و مادرم هر دو به نظام سوسیالیستی اعتقاد داشتن و پدرم همه‌ی جوانب باورم به خدا رو رد کرد... یه روز یه جلسه تو ...
video

بابام اومد تانگا تا کمکم کنه از این راهی که فکر میکرد منو واردش کردن دربیاره.... گفتم بهائی ها الکل نمیخورن. گفت:...
video

تایوان که بودم تصمیم گرفتم برم مدرسه بودایی که مانک بشم.... بعد رفتم تانگا جایی که مثل بهشته ولی درون من بهشت نبو...
Followers
Subscribers
Subscribers