چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

گزارشهای تلویزیونی

این قسمت شامل گزارشهای تلویزیونی است که از رویدادهای متفاوت تهیه و پخش شده است

video

گزارشی از فستیوال موسیقی در نیویورک که در آن هنرمندانی منتخب از سراسر دنیا حضور داشتند. صهبا مطلبی نوازنده برجسته...
video

گزارشی از نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران که از 26 تا 30 دسامبر 2015 در لندن تشکیل شد.
video

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است. در این گزارش نگاهی می انداز...
video

گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن...
video

گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن...
video

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است. در این گزارش نگاهی می انداز...
Followers
Subscribers
Subscribers