سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

گزارشهای رادیویی

گزارش‌ها شامل گزارشهای رادیویی است که از رویدادهای متفاوت تهیه شده است
audio

گزارشی از برگزاری نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در شهر لندن انگلستان.
audio

دومین گزارش از بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانى که اخیرن در شهر شیکاگوى آمریکا برگزار شد...
audio

گزارشی از بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که اخیراً در شهر شیکا گو - امریکا برگزار شد ....
Followers
Subscribers
Subscribers