دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶

بازتاب

بازتاب در تلاش است تا با حضور کارشناسان بهائی و غیر بهائی به طرح مطالب اجتماعی اعتقادی وتفکر برانگیز پرداخته و به نمایندگی از طرف یک بیننده ی منصف و پرسشگر این مطالب را به چالش بکشد و از این طریق منعکس کننده ی نظرات کارشناسان و بینندگان باشد. این برنامه به منظور مشارکت در گفتمان های روز جوانان ایران و نشان دادن زوایای مختلف یک موضوع و بالمال کمک به حل مشکلات طرح شده در این گفتمان ها با توجه به دیدگاه های بهائی و یا پاسخ به سوالات وشبهات احتمالی جامعه در قبال این مطالب در محیطی صمیمی و آزاد تهیه می گردد. مدت هر برنامه: ٣٠ دقیقه هر دو هفته یکبار
video

چگونه ميتوان خرافى بودن يا نبودن اعتقاداتمان را به چالش بكشيم؟ آيا ترديد در اصول روحانى كارائى آنها را كاهش نميده...
video

چقدر به سرنوشت نوشته شده و مقدرات محتوم معتقديد؟ اگر سرنوشت ما از قبل نوشته شده آيا كسى به آن آگاه است؟ تجربه جلس...
video

تساهل و تسامح تا به كجا؟ آيا ميتوان با گمراهان مدارا كرد؟ آيا ائدئولوژى صواب تحمل افكار ضاله را دارد و اساسا جز د...
video

آيا بين سياهى و سفيدى طيفى از رنگ هاى قابل قبول ديگرى وجود دارد؟ از ديدگاه اديان آيا خير و شر دو مطلق آشتى ناپذير...
video

پناهندگى پايان فشارهاست؟ زنان، كودكان، جوانان و سالمندان چگونه از اين معركه جان به در ميبرند و با فرهنگ و محيط نو...
video

آيا پناهندگى پشت پا زدن به تعلقات ملى و وطنى است يا فرار از مواجه شدن با مشكلات؟ ضوابط اطلاق عنوان پناهندگى چيست؟...
video

آيا روش‌هایى براى تاثيرگذارى مسائل روحانى بر وضعيت روانى انسان وجود دارد؟ آيا تا كنون اين روش‌ها توانسته نقش مثبت...
video

آيا دين پديده ايست براى تحمل دردها و مقابله با ناتوانایى‌هاى بشر؟ آيا توجه به مسائل روحانى مي‌تواند تأثيرات مثبت...
video

آيا نفس تفاوت مرد و زن و تفاوت در نيازها و راه های رفع این نيازها باعث بروز تبعيض های جنسیتی بين زن و مرد نبوده ا...
video

خشونت چيست؟ چرا زنان بيشتر در معرض خشونت قرار ميگيرند؟ تبعيض جنسيتی چيست و چرا بيشتر از جانب آقايون عليه خانم ها ...
Followers
Subscribers
Subscribers